Bjelovarsko-bilogorske vode društvo s ograničenom odgovornošću

Investicije Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o.

projekti vodoopskrba/odvodnja- izgradnja

Red. br. Naziv projekta Vrijednost investicije u tijeku Vrijednost izgrađenih projekata (kn)
 

VODOOPSKRBA

   
1. regionalni vodoopskrbni sustav    
1.1. vodoopskrbni sustav Općine Severin 1. faza   3,644,000.21
1.2. vodoopskrbni sustav Općine Nova Rača 1. faza   1,197,094.82
1.3. dionica mag. vod. Patkovac-Drljanovac   18,486,432.59
1.4. Privremena Crpna stanica Zdenci   378,597.55
1.5. MVC Šandrovac-Pupelica-Lasovac   2,505,781.74
1.6. MVC Banov Stol-Ravneš-Kašljevac   4,879,840.21
1.7. MVC Šandrovac-Jasenik   635,036.49
1.8. "Magistralni spojni cjevovod Veliko Trojstvo-Martinac, Spojni cjevovod Grginac-Maglenča"   848,399.21
1.9. Glavni dovodni cjevovod Patkovac-S.Ploščica-V.Trnovitica-Garešnica, II. dionica: S.Ploščica-V.Trnovitica 6,918,788.20  
1.10. Glavni dovodni cjevovod G.Draganac-Dapci, I.dionica G.Draganac-Bosiljevo 6,345,278.87  
1.11. Glavni dovodni cjevovod Drljanovac-Pavlovac 12,327,984.94  
1.12. Glavni dovodni cjevovod II. faza Patkovac-Daruvar Dionica: Končanica-D. Daruvar 10,965,101.04  
1.13. Magistralni vodoopskrbni cjevovod II faza Patkovac Daruvar, dionica Končanica-Pehovac 3,153,924.80  
1.14. Magistralni vodoopskrbni cjevovod Pehovac-Dežanovac-Duhovi, I. dionica: Pehovac-Dežanovac 6,934,942.32  
1.15. Glavni dovodni cjevovod Pehovac-Dežanovac-Duhovi, II. dionica: Dežanovac-Duhovi 3,894,476.29  
1.16. Spojni cjevovod vodocrpilište Jasenik - vodosprema Banov Stol 2,709,446.47  
1.17. Magistralni vodoopskrbni cjevovod Pavlovac-Hercegovac 2,596,510.34  
2. općina Rovišće    
2.1. Distribucijski vodoopskrbni cjevovod u naselju Kraljevac-Kovačevac 4,859,576.47  
2.2. Vodovod u naselju Predavac   779,489.85
2.3. DVC u dijelu naselja Rovišće; ulici S. Radića, ulici M. Gupca, ulici V. Nazora i Kolodvorskoj ulici i u naselju Tuk   919,187.82
3. grad Čazma    
3.1. Vodovod naselja Cerina-Grabik-G. Dragičevci-G.Lipovčani-Prnjavorac 2,804,153.83  
3.2. Vodovod naselja Prokljuvani 447,395.86  
3.3. Vodovod naselja Dapci 397,285.72  
4. općina Berek    
4.1. Distributivni vodoopskrbni cjevovod na vodoopskrbnom području grada Čazme, naselja: Gornja Garešnica-Šimljanik-Novo Selo Garešničko-Podgarić- I.,II. i III.   1,822,330.46
5. općina Štefanje    
5.1. vodoopskrbni sustav na području općine Štefanje naselja: Štefanje Brijeg, Staro Štefanje, Laminac i Daskatica 2,808,209.73  
6. grad Garešnica    
6.1. Izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dišnik 1,416,601.63  
7. općina Hercegovac    
7.1. DVC distribucijskog područja Garešnica; I etapa, Naselje: Hercegovac 649,551.99  
7.2. DVC u ulicama naselja Palešnik   667,350.09
8. općina Veliko Trojstvo    
8.1. Transportni cjevovod u naselju Maglenča   732,950.77
8.2. Distribucijski vodoopskrbni cjevovod u Općini Veliko Trojstvo - vodovod Lipe-Duvište 272,045.22  
9. općina Nova Rača    
9.1. Distribucijski vodoopskrbni cjevovod naselja Nova Rača   738,493.94
10. općina Velika Pisanica    
10.1. Vodovod u naselju Čađavac   370,427.60
10.2. Vodovod u naselju Babinac   963,575.90
  UKUPNO 72,122,635.88 36,947,627.09
 

ODVODNJA

   
1. općina Veliko Trojstvo    
1.1. Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Veliko Trojstvo 3,129,672.90  
       
  UKUPNO 3,129,672.90 0.00
       
    SVEUKUPNO 112,199,935.87
       
  Preuzimanje dokumentacije:
izgradnja_2.xls (33 KB)    -  Investicije Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o.
 
  • Dr. Ante Starčevića 8
  • 43000 Bjelovar

  • tel:  +385 43 221 910
           +385 43 221 929
  • fax: +385 43 221 914
  • email: