Bjelovarsko-bilogorske vode društvo s ograničenom odgovornošću

Bjelovarsko-bilogorske vode

Bjelovarsko-bilogorske vode - društvo s ograničenom odgovornošću je u 100%-tnom vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije. Osnovano je 2007. godine, sa namjerom da bude regionalni distributer, tj. da uz jednake uvjete i po istoj cijeni distribuira vodu stanovnicima u bilo kojem dijelu naše Županije, a isto tako i da kao investitor vodi gradnju vodovoda.
Osnovni cilj društva bio je podići nivo vodoopskrbe Županije na nivo prosjeka Republike Hrvatske (86 %) što je danas i postignuto jer je u BBŽ mogućnost priključenja 83 %.

Djelatnosti društva su; opskrba pitkom vodom, građenje, nadzor nad građenjem, projektiranje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Temeljna obveza i zadaća Društva je udovoljiti potrebama i zahtjevima potrošača u pogledu pružanja usluga s ciljem povećanja stupnja zadovoljstva, te odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okolišu, zdravlju ljudi, djelovanje na nacionalnim i međunarodnim standardima i kriterijima kvalitete i efikasnosti, jamstvo u unapređenju okoliša i potvrda našeg odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga shodno konceptu društveno odgovornog poslovanja.

U dosadašnjem djelovanju Društva isprojektirano je oko 250 km magistralnih cjevovoda i  više od 800 km distributivnih cjevovoda za što je utrošeno preko 10.000.000,00 kn. Do sada je u izgradnju cjevovoda ukupno utrošeno cca 100.000.000,00 kn, a u tijeku je i izgradnja cjevovoda u vrijednosti cca 30.000.000,00  kn.

Trenutno je u tijeku izgradnja budućeg županijskog vodocrpilišta „Jasenik“, čijom bi se izgradnjom zadovoljile potrebe većeg dijela županije za pitkom vodom. Ističemo kako smo na istom području već izgradili jedan zdenac izdašnosti 46 l/s, što je dobar pokazatelj da, unatoč tome što naša županija nije bogata vodama, postoje izvorišta koja su dostatna da podmire županijske potrebe za pitkom vodom.

Osim projektiranja i izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda, Društvo je već počelo sa radom na izradi projektne dokumentacije odvodnje za sve gradove i općine naše županije, te se u budućnosti planira i izgradnja istih. Isto tako kao regionalni distributer BB vode isporučuju vodu na područje općina, Šandrovac, Nova Rača , Severin i dio područja Grada Bjelovara.

Ovaj posao obavljaju dvoje djelatnika i v. d. direktor što će se u skoroj budućnosti biti nedostatno i broj djelatnika će biti povećan. Društvo će u budućnosti zavisno od novog zakona o vodama biti regionalni distributer ili distributer za područje BBŽ.

 
  • Dr. Ante Starčevića 8
  • 43000 Bjelovar

  • tel:  +385 43 221 910
           +385 43 221 929
  • fax: +385 43 221 914
  • email: