Bjelovarsko-bilogorske vode društvo s ograničenom odgovornošću

Opis društva

Bjelovarsko-bilogorske vode - društvo s ograničenom odgovornošću je u 100%-tnom vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije. Osnovano je 2007. godine, sa namjerom da bude regionalni distributer, tj. da uz jednake uvjete i po istoj cijeni distribuira vodu stanovnicima u bilo kojem dijelu naše Županije.
Osnovni cilj društva je podići nivo vodoopskrbe Županije na nivo prosjeka Republike Hrvatske.

Djelatnost društva je opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Temeljna obveza i zadaća Društva je udovoljiti potrebama i zahtjevima potrošača u pogledu pružanja usluga s ciljem povećanja stupnja zadovoljstva te odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okolišu, zdravlju ljudi, djelovanje na nacionalnim i međunarodnim standardima i kriterijima kvalitete i efikasnosti, jamstvo u unapređenju okoliša i potvrda našeg odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga shodno konceptu društveno odgovornog poslovanja.

 
  • Dr. Ante Starčevića 8
  • 43000 Bjelovar

  • tel:  +385 43 221 910
           +385 43 221 929
  • fax: +385 43 221 914
  • email: