Bjelovarsko-bilogorske vode društvo s ograničenom odgovornošću

Impressum

BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar
Trgovački sud u Bjelovaru.
MBS: 010063856

Tel: 043/221-902, 043/221-929
Fax: 043/221-914

OIB: 29831668155
Žiro-račun: 2402006-1100486308
E-mail: bjelovarsko-bilogorske.vode@bbz.hr Temeljni kapital 20.000,00 kuna. Uplaćen u cijelosti.
 
  • Dr. Ante Starčevića 8
  • 43000 Bjelovar

  • tel:  +385 43 221 910
           +385 43 221 929
  • fax: +385 43 221 914
  • email: